Kandidáti

I. volebný obvod

Viktor Németh (29)
kandidát na primátora
zamestnanec verejnej správy
Metropolitný inštitút Bratislavy
I. obvod, č. 17
Tibor Lieskovský (41)
kandidát na poslanca
Geodet, vysokoškolský pedagóg
STU Bratislava
I. obvod, č. 12
Peter Miklóssy (47)
kandidát na poslanca
advokát
Vráble
I. obvod, č. 15
Oľga Miklóssyová (50)
kandidátka na poslanca
lekárka, Fakultná nemocnica
Nitra
I. obvod, č. 16
Roman Oravec (31)
kandidát na poslanca
zamestnanec verejnej správy
MsÚ Nitra
I. obvod, č. 18

II. volebný obvod

Karin Buday (28)
kandidátka na poslanca
Fyzioterapeutka
Nitra
II. obvod, č. 3
Matej Cagáň (36)
Kandidát na poslanca
Krajinný architekt, projektant AE
Mochovce II
obvod, č. 5
Ivana Hudaszek Semjanová (56)
kandidátka - VÚC a mestské zastupiteľstvo
Učiteľka, Gymnázium
Vráble
II. obvod, č. 7
Michal Mudrák (42)
kandidát na poslanca
Manažér nástrojárne, Nanogate
Vráble
II. obvod, č. 14

Kontakt